tudor verona - povesti cu blazontudor verona - povesti cu blazon

Tudor Verona (Video)

/
S-a născut în 1939, ca fiu al pictorului Paul Verona şi al lui Carmen Sauciuc-Săveanu. Descinde dintr-o familie nobilă cu vechi rădăcini pe Coasta Dalmată...
Manuela Ghika Oroveanu - povesti cu blazon

Manuela Ghika-Oroveanu (Video)

/
Principesa Manuela Ghika-Oroveanu este fiica Principelui Leon Ghika (din ramura Ghika-Brigadier), ofiţer de marină, şi a Marcelei Pandelescu.
yvonne florescu - povesti cu blazon

Yvonne Florescu (video)

/
Yvonne Florescu s-a născut într-una dintre cele mai vechi familii boiereşti din Ţara Românească, care a dat istoriei României dregători...
simona vrabiescu kleckner - povesti cu blazon

Simona Vrăbiescu Kleckner (video)

/
Simona M. Vrăbiescu Kleckner este descendenta unui vechi neam boieresc din Oltenia, Vrăbieştii, înrudiţi cu alte mari familii precum Vorvorenii.
manuela cernat - povesti cu blazon

Manuela Cernat (Video)

/
Manueal Cernat este fiica diplomatului şi scriitorului Iosif Igiroşianu şi a omului de litere Anda Boldur.
ion filitti - povesti cu blazon

Ion Filitti (Video)

/
Ion Filitti, născut în 1935, este fiul lui Manole Filitti, refondatorul Jockey Clubului Român după 1989, şi nepotul istoricului Ion C. Filitti (1879-1945)...
ioan c sturdza - povesti cu blazon

Ion C. Sturdza (video)

/
Ion C. Sturdza este descendentul mai multor familii domneşti şi boiereşti româneşti, precum Sturdza, Cantemir, Ştirbey, Rosetti, Câmpineanu,
flavia si rodica coposu - povesti cu blazon

Flavia și Rodica Coposu (video)

/
Flavia Coposu-Bălescu şi Rodica Coposu, surorile liderului naţional-ţărănist şi deţinutului politic Corneliu Coposu (1914-1995)...
alexandru makarovitsch - povesti cu blazon

Alexandru Makarovitsch (video)

/
Alexandru (Alexandre) Makarovitsch s-a născut în 1937, la Bucureşti, ca descendent al mai multor vechi familii boiereşti din Moldova şi Ţara Românească...
Gabriela Damaceanu - povesti cu blazon

Gabriela Dămăceanu (video)

/
Gabriela Dămăceanu s-a născut la Roma, ca fiică a Georgetei Mirela Stroescu şi a generalului şi diplomatului Dumitru Dămăceanu (1896-1978)...