Constantin Flondor - povesti cu blazon

Constantin Flondor (Video)

/
Constantin Flondor s-a născut în 1936, la Cernăuţi, ca urmaş al unuia dintre cele mai vechi şi mai importante neamuri boiereşti din Moldova, familia Albotă-Ciudin-Flondor.
Petre Rosetti - povesti cu blazon

Petre Rosetti (Video)

/
Principele Petre Rosetti-Bălănescu (mai cunoscut sub numele simplificat de Petre Rosetti sau Pierre Rosetti) s-a născut în 1927, ca fiu al juristului Ion Rosetti-Bălănescu şi al Ele
Constantin Avramescu - povesti cu blazon

Constantin Avramescu (Video)

/
Constantin Gheorghe Avramescu, născut în 1930, este urmaşul familiei boiereşti Depărăţeanu, descendent direct al căpitanului Stanciu Depărăţeanu...
Mihai Dimitrie Sturdza - povesti cu blazon

Mihai Dimitrie Sturdza (Video)

/
Principele Mihai Dim. Sturdza, născut în 1934, la Bucureşti, este descendentul uneia dintre cele mai vechi şi mai ilustre familii domnitoare şi boiereşti din Moldova, care a dat doi domnitori...
Olga Macarie - povesti cu blazon

Olga Macarie (Video)

/
Este nepoata mareşalului Constantin Prezan (1861-1943), descendentul unei familii aristocratice franceze naturalizate în Ţara Românească, una dintre cele mai remarcabile figuri...
Gheorghe Boldur-Lăţescu

Gheorghe Boldur-Lăţescu (Video)

/
Născut în 1929, Gheorghe Boldur-Lăţescu este fiul colonelului de cavalerie Ion Boldur-Lăţescu şi al Marinei Stroici, descendent aşadar al familiilor boiereşti Boldur-Lăţescu (Costaki) şi Stroici...
Radu Negrescu-Suţu - povesti cu blazon

Radu Negrescu-Suţu (Video)

/
Radu Alexandru Negrescu-Suţu, născut în 1950, este fiul ofiţerului Aurel-Mihai Negrescu şi al prinţesei Georgeta Suţu. Prin mama lui, este urmaşul direct al lui Alexandru Vodă Suţu...
Alexandru Maftei - Povesti cu Blazon

Alexandru Maftei (Video)

/
Alexandru Maftei, născut în 1941, la Bucureşti, este reprezentantul unei familii care a aparţinut elitei intelectuale a României interbelice, cu vechi rădăcini în Transilvania şi Moldova.
Dan Ramalo - Povesti cu blazon

Dan Romalo (Video)

/
Dan Romalo, născut în 1923, este urmaşul unei familii boiereşti de origine greacă. Primul strămoş cunoscut, vornicul Iordache Grigoriade Romalo, a sosit la Iaşi la începutul [...]

Irina Bossy-Ghica - Povesti cu blazon

Irina Bossy-Ghica (Video)

/
Irina Bossy-Ghica Boulin descinde din mai multe familii domnitoare şi boiereşti, este urmaşa directă a scriitorului, economistului, diplomatului şi omului politic Ion Ghica.